Colbrze's Blog

兴趣使然的小站

不入流的软件工程师
现在的我是一名运维开发工程师,正在学习 DevOps 相关的知识。


有趣的代码注释

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
/***
* .::::.
* .::::::::.
* ::::::::::: FUCK YOU
* ..:::::::::::'
* '::::::::::::'
* .::::::::::
* '::::::::::::::..
* ..::::::::::::.
* ``::::::::::::::::
* ::::``:::::::::' .:::.
* ::::' ':::::' .::::::::.
* .::::' :::: .:::::::'::::.
* .:::' ::::: .:::::::::' ':::::.
* .::' :::::.:::::::::' ':::::.
* .::' ::::::::::::::' ``::::.
* ...::: ::::::::::::' ``::.
* ```` ':. ':::::::::' ::::..
* '.:::::' ':'````..
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
/***
* ┌─┐ ┌─┐
* ┌──┘ ┴───────┘ ┴──┐
* │ │
* │ ─── │
* │ ─┬┘ └┬─ │
* │ │
* │ ─┴─ │
* │ │
* └───┐ ┌───┘
* │ │
* │ │
* │ │
* │ └──────────────┐
* │ │
* │ ├─┐
* │ ┌─┘
* │ │
* └─┐ ┐ ┌───────┬──┐ ┌──┘
* │ ─┤ ─┤ │ ─┤ ─┤
* └──┴──┘ └──┴──┘
* 神兽保佑
* 代码无BUG!
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
/***
* ,s555SB@@&
* :9H####@@@@@Xi
* 1@@@@@@@@@@@@@@8
* ,8@@@@@@@@@B@@@@@@8
* :B@@@@X3hi8Bs;B@@@@@Ah,
* ,8i r@@@B: 1S ,M@@@@@@#8;
* 1AB35.i: X@@8 . SGhr ,A@@@@@@@@S
* 1@h31MX8 18Hhh3i .i3r ,A@@@@@@@@@5
* ;@&i,58r5 rGSS: :B@@@@@@@@@@A
* 1#i . 9i hX. .: .5@@@@@@@@@@@1
* sG1, ,G53s. 9#Xi;hS5 3B@@@@@@@B1
* .h8h.,A@@@MXSs, #@H1: 3ssSSX@1
* s ,@@@@@@@@@@@@Xhi, r#@@X1s9M8 .GA981
* ,. rS8H#@@@@@@@@@@#HG51;. .h31i;9@r .8@@@@BS;i;
* .19AXXXAB@@@@@@@@@@@@@@#MHXG893hrX#XGGXM@@@@@@@@@@MS
* s@@MM@@@hsX#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&,
* :GB@#3G@@Brs ,1GM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B,
* .hM@@@#@@#MX 51 r;iSGAM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8
* :3B@@@@@@@@@@@&9@h :Gs .;sSXH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:
* s&HA#@@@@@@@@@@@@@@M89A;.8S. ,r3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r
* ,13B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 5B3 ;. ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i
* 5#@@#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@9 .39: ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;
* 9@@@X:MM@@@@@@@@@@@@@@@#; ;31. H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:
* SH#@B9.rM@@@@@@@@@@@@@B :. 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
* ,:. 9@@@@@@@@@@@#HB5 .M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B
* ,ssirhSM@&1;i19911i,. s@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S
* ,,,rHAri1h1rh&@#353Sh: 8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:
* .A3hH@#5S553&@@#h i:i9S #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A.
*
*
* 又看源码,看你妹妹呀!
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
/***
*_______________#########_______________________
*______________############_____________________
*______________#############____________________
*_____________##__###########___________________
*____________###__######_#####__________________
*____________###_#######___####_________________
*___________###__##########_####________________
*__________####__###########_####_______________
*________#####___###########__#####_____________
*_______######___###_########___#####___________
*_______#####___###___########___######_________
*______######___###__###########___######_______
*_____######___####_##############__######______
*____#######__#####################_#######_____
*____#######__##############################____
*___#######__######_#################_#######___
*___#######__######_######_#########___######___
*___#######____##__######___######_____######___
*___#######________######____#####_____#####____
*____######________#####_____#####_____####_____
*_____#####________####______#####_____###______
*______#####______;###________###______#________
*________##_______####________####______________
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
/***
* ┌───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐
* │Esc│ │ F1│ F2│ F3│ F4│ │ F5│ F6│ F7│ F8│ │ F9│F10│F11│F12│ │P/S│S L│P/B│ ┌┐ ┌┐ ┌┐
* └───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┘ └┘ └┘ └┘
* ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐
* │~ `│! 1│@ 2│# 3│$ 4│% 5│^ 6│& 7│* 8│( 9│) 0│_ -│+ =│ BacSp │ │Ins│Hom│PUp│ │N L│ / │ * │ - │
* ├───┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─────┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┼───┤
* │ Tab │ Q │ W │ E │ R │ T │ Y │ U │ I │ O │ P │{ [│} ]│ | │ │Del│End│PDn│ │ 7 │ 8 │ 9 │ │
* ├─────┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴─────┤ └───┴───┴───┘ ├───┼───┼───┤ + │
* │ Caps │ A │ S │ D │ F │ G │ H │ J │ K │ L │: ;│" '│ Enter │ │ 4 │ 5 │ 6 │ │
* ├──────┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴────────┤ ┌───┐ ├───┼───┼───┼───┤
* │ Shift │ Z │ X │ C │ V │ B │ N │ M │< ,│> .│? /│ Shift │ │ ↑ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ │
* ├─────┬──┴─┬─┴──┬┴───┴───┴───┴───┴───┴──┬┴───┼───┴┬────┬────┤ ┌───┼───┼───┐ ├───┴───┼───┤ E││
* │ Ctrl│ │Alt │ Space │ Alt│ │ │Ctrl│ │ ← │ ↓ │ → │ │ 0 │ . │←─┘│
* └─────┴────┴────┴───────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ └───┴───┴───┘ └───────┴───┴───┘
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
/***                   
*     瓦瓦      十       
*    十齱龠己     亅瓦車己      
*    乙龍龠毋日丶   丶乙己毋毋丶      
*    十龠馬鬼車瓦   己十瓦毋毋      
*     鬼馬龠馬龠十  己己毋車毋瓦      
*     毋龠龠龍龠鬼乙丶丶乙車乙毋鬼車己      
*     乙龠龍龍鬼龍瓦 十瓦毋乙瓦龠瓦亅      
*     馬齱龍馬鬼十丶日己己己毋車乙丶      
*     己齱馬鬼車十十毋日乙己己乙乙       
*      車馬齱齱日乙毋瓦己乙瓦日亅       
*      亅車齺龖瓦乙車龖龍乙乙十       
*      日龠龠十亅車龍毋十十        
*      日毋己亅 己己十亅亅        
*      丶己十十乙 丶丶丶丶丶       
*      亅己十龍龖瓦 丶 丶 乙十      
*      亅己十龠龖毋 丶丶 丶己鬼鬼瓦亅     
*      十日十十日亅丶亅丶 丶十日毋鬼馬馬車乙    
*      十日乙十亅亅亅丶 十乙己毋鬼鬼鬼龍齺馬乙   
*      丶瓦己乙十十亅丶亅乙乙乙己毋鬼鬼鬼龍齱齺齺鬼十  
*      乙乙十十十亅乙瓦瓦己日瓦毋鬼鬼龠齱齱龍龍齱齱毋丶 
*      亅十十十十乙瓦車毋瓦瓦日車馬龠龍龍龍龍龍龠龠龠馬亅
*       十十十十己毋車瓦瓦瓦瓦鬼馬龠龍龠龠龍龠龠龠馬龠車
*       亅十十日毋瓦日日瓦鬼鬼鬼龠龠馬馬龠龍龍龠馬馬車
*       亅亅亅乙瓦瓦毋車車車馬龍龠鬼鬼馬龠龍龍龠馬馬鬼
*      丶丶乙亅亅乙車鬼鬼鬼毋車龍龍龠鬼馬馬龠龍齱齱龍馬鬼
*      亅己十十己十日鬼鬼車瓦毋龠龍龠馬馬龠龠龠齱齺齺齱龠鬼
*      亅乙乙乙十車馬車毋馬齱齱龍龠龠龠馬龠龍齱龍龠龠鬼瓦
*        丶毋龠鬼車瓦車馬龠龍龠龠龍齱齱龠馬馬鬼毋日
*        十乙己日十 丶己鬼龍齱齺齱龍馬馬馬車毋己
*       丶十己乙亅丶   亅瓦馬龠龍龠龠馬毋瓦乙
*       丶十十乙亅十    亅己瓦車馬龠鬼車瓦乙
*       丶十乙十十丶     丶丶亅十瓦鬼車瓦己
*       丶亅亅丶        亅日瓦日
*                  丶
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/***
* _ooOoo_
* o8888888o
* 88" . "88
* (| -_- |)
* O\ = /O
* ____/`---'\____
* . ' \\| |// `.
* / \\||| : |||// \
* / _||||| -:- |||||- \
* | | \\\ - /// | |
* | \_| ''\---/'' | |
* \ .-\__ `-` ___/-. /
* ___`. .' /--.--\ `. . __
* ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".
* | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |
* \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / /
* ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======
* `=---='
*
* .............................................
* 佛祖保佑 永无BUG
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
/***
* _ooOoo_
* o8888888o
* 88" . "88
* (| -_- |)
* O\ = /O
* ___/`---'\____
* . ' \\| |// `.
* / \\||| : |||// \
* / _||||| -:- |||||- \
* | | \\\ - /// | |
* | \_| ''\---/'' | |
* \ .-\__ `-` ___/-. /
* ___`. .' /--.--\ `. . __
* ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".
* | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |
* \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / /
* ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======
* `=---='
* .............................................
* 佛曰:bug泛滥,我已瘫痪!
*/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
/***
* ┌─┐ ┌─┐ + +
* ┌──┘ ┴───────┘ ┴──┐++
* │ │
* │ ─── │++ + + +
* ███████───███████ │+
* │ │+
* │ ─┴─ │
* │ │
* └───┐ ┌───┘
* │ │
* │ │ + +
* │ │
* │ └──────────────┐
* │ │
* │ ├─┐
* │ ┌─┘
* │ │
* └─┐ ┐ ┌───────┬──┐ ┌──┘ + + + +
* │ ─┤ ─┤ │ ─┤ ─┤
* └──┴──┘ └──┴──┘ + + + +
* 神兽保佑
* 代码无BUG!
*/
最近的文章

利用Github搭建图床

使用 Golang 并利用 Github 搭建简单的图床功能 背景 由于使用的腾讯云服务器配置只有1核1G1Mbps按流量计费,为了提升访问速度和减少流量,避免从服务器获取图片,就弄了这个简单的图床功能。 功能具体的功能就是将图片拖拽到文件上传的框内后,服务器会保存图片,并利用 git 将图片推送 …

web, github 继续阅读
更早的文章

方便操作 hexo 的 workflow

打造自己的 Hexo Workflow工欲善其事必先利其器,虽然博文还没写几篇,但是却已经厌烦了使用Hexo时要在命令行中重复执行的几个操作。 重复性很高的几个指令 创建新文章时使用到的 hexo new [title] 生成静态文件并发布时使用到的 hexo g -d 本地预览时用到的 hexo …

Workflow, Shell, Hexo, 效率 继续阅读